Chính sách, điều khoản của Webitop Partner

 

Dưới đây là những điều khoản hoàn chỉnh được áp dụng cho chương trình Đối Tác của Webitop và được xem là bản thỏa thuận giữa Webitop và Đối Tác của mình. Xin hãy đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi tham gia. Một khi bạn đã đăng ký tham gia vào chương trình Đối Tác của Webitop, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản được đưa ra trong bản thỏa thuận này. Mọi thông tin về điều khoản này nếu đến từ những nguồn khác đều có thể không chính xác và không mang tính pháp lý. Xin hãy đọc bản chính thức tại đây để nắm toàn bộ thông tin chi tiết. Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tại tại đây và Webitop sẽ không thông báo đến từng đối tác, vì vậy bạn hãy quay lại vài tháng một lần để nắm thêm nếu có những cập nhật mới.

 

1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. DOANH THU DỊCH VỤ

Được hiểu là doanh thu phát sinh từ các dịch vụ Webitop cung cấp, Webitop chỉ ghi nhận là doanh thu khi và chỉ khi nhận được thanh toán của khách hàng.

 

1.2. ĐỐI TÁC CỦA WEBITOP

Được hiểu là những người đồng ý với thỏa thuận Đối Tác của Webitop và (a) giới thiệu Webitop đến với khách hàng; hay (b) hỗ trợ khách hàng thiết lập website dựa trên nền tảng Webitop.

 

1.3. THÔNG TIN BẢO MẬT

Được hiểu như là tất cả những thông tin về đối tác thứ ba cũng như thông tin người dùng của Webitop, bao gồm nội dung bản Thỏa thuận này, những thông tin về công nghệ, lịch sử thanh toán, công thức, mã nguồn, danh sách khách hàng, tên tuổi, địa chỉ và tất cả thông tin liên quan khác, bao gồm cả thiết kế, doanh số, chi phí, tài chính, kế hoạch kinh doanh và dữ liệu marketing cũng như các thông tin bảo mật khác; tất cả đều được bảo hộ và bảo mật.

1.4. TÀI KHOẢN ĐƯỢC GIỚI THIỆU

Được hiểu như là tất cả những người dùng dịch vụ của Webitop được giới thiệu bởi một Đối Tác của Webitop.

 

1.5. PHẦN MỀM ĐỘC HẠI VÀ GIÁN ĐIỆP

Liên quan đến việc sử dụng những banner hay đường liên kết (link) có chứa phần mềm độc hại hay phần mềm gián điệp.

 

1.6. ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG

Được hiểu như là những tổ chức/chủ website/cá nhân có tiềm năng tham gia chương trình Đối Tác của Webitop.

 

2. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TÁC CỦA WEBITOP

2.1. HOẠT ĐỘNG

Đối Tác của Webitop sẽ sử dụng nhiều cách của riêng mình để (a) quảng bá cho Webitop, và (b) biết được những người mình đã giới thiệu. Trong thời gian Webitop không có chương trình quảng bá cụ thể nào thì bất kỳ hoạt động nào liên quan đến quảng bá do chính Đối Tác đề xuất sẽ do chính Đối Tác chịu trách nhiệm. Những hoạt động liên quan đến các phương tiện truyền thông, các Đối Tác có trách nhiệm gửi thông tin và thông báo đến Webitop. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hay hậu quả tiềm tàng nào từ chương trình, Webitop có toàn quyền để yêu cầu chấm dứt chương trình.

 

2.2. E-MAIL MARKETING

Đối Tác của Webitop không được sử dụng email marketing của Webitop mà không có sự đồng ý của Webitop.

Nếu Đối Tác của Webitop được phép sử dụng kênh email Marketing, thông tin truyền thông đi phải đạt các chuẩn chung về kênh marketing này (như luôn để chữ từ chối nhận email, không gài thư rác, phần mềm gián điệp và không sử dụng kênh email để Spam khách hàng)

 

2.3. NHỮNG HOẠT ĐỘNG MARKETING BỊ CẤM VÀ KHÔNG CẤP QUYỀN

Bên cạnh những hạn chế trong mục 2.4. trên, các Đối Tác của Webitop cũng không được sử dụng bất kỳ chương trình hay kỹ thuật marketing nào quá mãnh liệt có thể tác động đến Webitop như Marketing qua fax, truyền hình hay điện thoại.. Bởi vì có thể các Đối Tác sẽ tạo ra những thông điệp sai lệch hoặc không khớp với Webitop và điều này có thể gây tác động đến Webitop.

Tóm lại, Đối Tác của Webitop không được sử dụng bất kỳ kỹ thuật Marketing phạm pháp hay quá mãnh liệt nào để quảng bá, vì như vậy sẽ gây hại đến Webitop.

 

2.4. NHỮNG HOẠT ĐỘNG MARKETING KHÔNG CHO PHÉP KHÁC

Đối tác của Webitop sẽ không được phép mua các tên miền liên quan đến tên hay các thương hiệu đã được bảo hộ của Webitop.

 

2.5. TUÂN THỦ LUẬT PHÁP

Ngoài ra, dù không đề cập đến trong bản điều khoản này, Đối Tác của Webitop sẽ phải tuân thủ theo tất cả luật pháp tại nơi mình sinh sống và kinh doanh, như các tiêu chuẩn trong ngành nghề của mình, quy định về an toàn, vệ sinh…

Tóm lại, Đối Tác sẽ phải chịu trách nhiệm với mọi luật pháp liên quan tại nơi họ sinh sống và làm việc.

 

3. HỦY THỎA THUẬN

3.1. HỦY THỎA THUẬN

Webitop có thể hủy thỏa thuận này với bất kỳ lí do nào và có tác dụng ngay khi thông báo đến với Đối Tác của Webitop. Bất kỳ hoạt động gian lận hay các hành vi không chấp nhận được đến từ Đối Tác của Webitop sẽ có kết quả là chấm dứt thỏa thuận mối quan hệ Đối Tác hoặc cao hơn là hủy toàn bộ tài khoản Đối Tác mà không cần thông báo trước. 

Đối Tác của Webitop, cũng có thể hủy thỏa thuận này bất kỳ lúc nào, có hiệu lực ngay lập tức sau khi thông báo cho Webitop.

Tóm lại, Cả Webitop và Đối Tác đều có thể kết thúc thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào. Nếu có bất kỳ hành động gian lận hay các hành vi không chấp nhận được đến từ Đối Tác, Webitop có thể kết thúc thỏa thuận này mà không cần phải thông báo trước.

 

3.2. PHÁT SINH CỦA VIỆC CHẤM DỨT THỎA THUẬN

Khi hết hạn hoặc sau khi chấm dứt hợp đồng này: (a) mỗi bên sẽ phải trả lại tất cả tài sản của bên còn lại nếu tài sản này thuộc về quyền sở hữu của bên còn lại (bao gồm tất cả thông tin đã được bảo hộ và các vật phẩm quảng cáo); (b) Đối Tác của Webitop sẽ phải ngừng ngay lập tức tất cả thông tin hay tài liệu nào đang hiển thị trên website hay bất kỳ phương tiện nào khác của Đối Tác; và (c) tất cả những quyền lợi mà Đối Tác của Webitop được hưởng đều sẽ lập tức chấm dứt.

Tóm lại, Nếu thỏa thuận này chấm dứt, tất cả tài liệu truyền thông đều phải được gỡ bỏ khỏi website của Đối Tác hoặc gửi lại cho Webitop.

 


4.QUYỀN SỞ HỮU

4.1. QUYỀN SỞ HỮU CỦA WEBITOP

Giữa Đối Tác của Webitop và Webitop, các sản phẩm trí tuệ, tất cả về nhân khẩu học và những thông tin khác liên quan đến khách hàng, đối tác tiềm năng và Đối Tác chính thức, nền tảng và tất cả phần mềm, tài liệu, phần cứng, công cụ dụng cụ, thiết bị, quy trình, công thức, website hoặc bất kỳ sản phẩm trí tuệ nào khác có liên quan đến Webitop, tất cả đều có bản quyền. Webitop có toàn quyền sử dụng và cho phép sử dụng, bao gồm cả tài liệu hiện tại hay trong quá khứ.

Tóm lại, Tất cả tài sản trí tuệ bạn tiếp cận đều thuộc quyền sở hữu của Webitop.
 

 

 

5. BẢO MẬT

Mỗi bên trong điều khoản thỏa thuận này đều phải đồng ý rằng sẽ sử dụng thông tin của bên còn lại một cách bảo mật nhất có thể. Mỗi bên đồng ý rằng sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc bảo mật thông tin, ít nhất là thông tin cá nhân, của bên còn lại.

Tóm lại, Cả Webitop và Đối Tác đều phải đồng ý sử dụng thông tin của bên còn lại bảo mật nhất có thể.
 

 


6. TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Webitop không chịu bất kỳ bảo đảm nào về nền tảng hay khả năng của công ty trong việc cung cấp phục vụ nhu cầu của khách hàng.

 

7. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ BỒI THƯỜNG

7.1. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM

Webitop sẽ giới hạn về trách nhiệm của mình với nền tảng mà mình đang cung cấp và nghĩa vụ của mình theo của các hợp đồng đã ký.

7.2. BỒI THƯỜNG

7.2.1. BỒI THƯỜNG CHO ĐỐI TÁC CỦA WEBITOP

Đối Tác sẽ chịu mọi chi phí liên quan tới những khiếu nại về Webitop nếu nó bị gây ra bởi sự sơ suất, hành vi sai trái hay vi phạm hợp đồng từ phía Đối Tác.

7.2.2. THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG

Webitop sẽ thông báo cho Đối Tác nếu có bất kỳ sự cố phát sinh nào.

 


8. QUY ĐỊNH CHUNG

8.1. SỰ BẤT KHẢ KHÁNG

Trong những trường hợp phát sinh bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của cả Webitop và Đối Tác như lũ lụt, hỏa hoạn, luật pháp mới, thiên tai…Cả hai đều sẽ được miễn thực hiện nhiệm vụ liên quan trong những trường hợp này.

 

8.2. THÔNG BÁO

Tất cả những trường hợp phát sinh nào nằm ngoài thoả thuận này Đối tác của Webitop phải thông báo cho Webitop để xem xét thay đổi nếu có.

Trong trường hợp Webitop có thay đổi về thoả thuận, Đối tác Webitop có trách nhiệm cập nhật là nội dụng được đăng tải tại đây

 

8.3. TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Đây là toàn bộ phần thỏa thuận giữa Webitop và Đối Tác, thỏa thuận này sẽ thay thế những bản cũ trước đây.

 

8.4. LUẬT ÁP DỤNG

Thỏa thuận này được áp dụng tại Việt Nam. Nếu có bất kỳ điều gì đi ngược lại với luật pháp Việt Nam, bạn cũng sẽ bị liên đới chịu trách nhiệm

 


9. ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI CỦA ĐỐI TÁC CỦA WEBITOP

9.1. KẾ HOẠCH CHIA SẺ DOANH THU

Đối Tác của Webitop sẽ được chia sẻ doanh thu theo thỏa thuận của Webitop với Đối Tác. Có thể tham khảo thêm ở phần giới thiệu chương trình đối tác.

 

9.2. KẾ HOẠCH THANH TOÁN

Doanh thu từ chương trình đối tác sẽ được hạch toán theo tháng và chi trả chậm nhất vào ngày 20 của tháng kế tiếp (có trường hợp trễ do hệ thống ngân hàng hoặc trùng vào các ngày nghỉ). Tuy nhiên, nếu khoản tiền này thấp hơn 200,000đ thì chúng tôi sẽ tạm hoãn lại số tiền này cho đến khi con số này vượt qua 200,000đ. 

Webitop có thể thay đổi chính sách này và thông báo trước 30 ngày đến với Đối Tác.

 


XEM XÉT BỔ SUNG

Nếu bạn sống và kinh doanh tại Việt Nam, bạn nên theo dõi những thay đổi mới nhất trong luật pháp hiện hành của Việt Nam mà có khả năng tác động đến bạn.