Video 6 bước hoàn thiện website

Bước 1: Tạo website với Webitop

Truy cập vào Webitop.vn và thực hiện 5 bước, bạn đã bắt đầu sở hữu website cho riêng mình nhé.

Tài liệu hướng dẫn

Cấu hình thông tin cửa hàng

Hỗ trợ Nhà bán hàng chỉnh sửa thông tin cơ bản khi hiển thị website, quản lý feedback, order một cách hiệu quả nhất.

Quản lý sản phẩm

Hỗ trợ Nhà bán hàng hiểu rõ quản lý ,cách phân nhóm, đăng tải sản phẩm...

Quản lý danh mục sản phẩm

Hỗ trợ Nhà bán hàng hiểu rõ quản lý ,cách phân nhóm, đăng tải sản phẩm...

Quản lý blog

Hỗ trợ Nhà bán hàng hiểu rõ quản lý ,cách phân nhóm, đăng tải tin tức...

Quản lý bài viết

Hỗ trợ Nhà bán hàng hiểu rõ quản lý ,cách phân nhóm, đăng tải tin tức...

Quản lý trang tĩnh

Hỗ trợ Nhà bán hàng hiểu rõ cách thêm trang giới thiệu, thanh toán, thông tin...

Quản lý menu

Hỗ trợ Nhà bán hàng cách chỉnh sửa các thanh menu điều hướng trên website

Quản lý tên miền

Hỗ trợ Nhà bán hàng sử dụng, quản lý những tên miền riêng một cách hiệu quả và hợp lý trên nền tảng Webitop.

Quản lý đơn hàng

Nhà bán hàng nắm được cách quản lý đơn hàng hiệu quả nhất. Tránh việc sót hoặc mất đơn hàng.

Quản lý khách hàng

Hỗ trợ nhà bán hàng quản lý nguồn data khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Quản lý giao diện

Hỗ trợ Nhà bán hàng hiểu rõ quản lý về giao diện website, bài đăng hình ảnh thương hiệu của công ty.